TÄNKVÄRT

Lycka är en känsla, en inre balans, ett mående i hjärtat och inte utifrån egot eller tanken. Där växer bara det egoistiska perspektivet.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.