Vilodag

VILODAG

Måndag och vila. Har istället lagt energi på att tömma ytterligare 8 kartonger ifrån förra…