DAGENS TRÄNING

Fredag idag och fartökningslångpass. Lugn fart men efter 55-60 minuter lägger du in fartökning under ca 3km, eller 13-14min min håller högre fart. Målet är att springa i tröskelfart eller snabbdistansfart.  Progressivt öka farten till 4.30-5.00 eller snabbare tempo (mål).  Avsluta sista turen lugnt.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.